Κατευθυντήριες γραμμές Geobra για την τροποποίηση φιγούρων και εξαρτημάτων PLAYMOBIL.

Γενικές Παρατηρήσεις

Η εταιρία geobra Brandstätter Stiftung & Co., κατασκευαστής των PLAYMOBIL, έχει ορίσει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις φιγούρες και τα εξαρτήματα PLAYMOBIL, ώστε να πληρούν την υπεύθυνη δέσμευση μας στην πνευματική κληρονομιά του Hans Beck (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και σχέδια), καθώς στην ασφάλεια των παιδιών.

Θα κινηθούμε εναντίων κάθε τροποποίησης της φιγούρας PLAYMOBIL που κοινοποιείται δημόσια, αν περιέχει κάτι από τα ακόλουθα:

 • Οποιοδήποτε φυλετική διάκριση
 • Περιεχόμενο που χρησιμοποιείται για πολιτικές δηλώσεις
 • Περιεχόμενο ακατάλληλο για παιδιά
 • Εξτρεμιστικό περιεχόμενο κάθε είδους
 • Επιθετικό περιεχόμενο και αντίστοιχο περιεχόμενο που σχετίζεται με πόλεμο και βία.
 • Περιεχόμενο και μορφές που βλάπτουν τα παιδιά.

Η Geobra θα απορρίψει/αρνηθεί οποιοδήποτε υλικό από ανθρώπους που έχουν τροποποιήσει φιγούρες PLAYMOBIL.

Τροποποίηση

Όσον αφορά την τροποποίηση των φιγούρων και των εξαρτημάτων, που στο εξής θα αναφέρεται ως προσαρμογή, έχουμε κάνει διάκριση μεταξύ της ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης.

Η τροποποίηση για ιδιωτική χρήση, θεωρείται ως επί το πλείστον αποδεκτή, συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες των PLAYMOBIL fans, υπό την προϋπόθεση ότι τα οικονομικά μας συμφέροντα παραμένουν ανεπηρέαστα (για παράδειγμα, τροποποιημένες φιγούρες PLAYMOBIL δεν πρέπει να πωλούνται).

Όταν πρόκειται για δημόσια χρήση της τροποποιημένης φιγούρας PLAYMOBIL, κάνουμε διαφοροποίηση μεταξύ κοινού ενήλικων και παιδιών.

 • Δεχόμαστε τη χρήση τροποποιημένων φιγούρων PLAYMOBIL για να προσδώσουν συγκεκριμένο περιεχόμενο προς ενήλικες. Αυτό συμπεριλαμβάνει πιθανή δημοσιοποίηση σε τηλεοπτικά μέσα σε νυχτερινές ώρες, όπως late-night shows ή σατιρικές εκπομπές. Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι δραστηριότητες αυτές προσανατολίζονται προς ενήλικες και όχι παιδιά, δεδομένου του ήδη υπάρχοντος περιεχομένου αυτών των νυχτερινών εκπομπών.
 • Όταν τροποποιούνται φιγούρες και εξαρτήματα PLAYMOBIL με σκοπό να επιδειχθούν ή να τεθούν στη διάθεση των παιδιών, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των παιδιών γενικότερα, καθώς και να ανταποκριθούμε στην ευθύνη μας για το προϊόν. Η geobra Brandstätter παρακολουθεί προσεκτικά την αγορά με σεβασμό στα προϊόντα μας, καθώς και σε κάθε τροποποίηση που λαμβάνει χώρα. Ως κατασκευαστής παιχνιδιών, υποστηρίζουμε την απαίτηση αυτή πολύ προσεκτικά. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι κάποια τροποποιημένα PLAYMOBIL θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο για τα παιδιά, είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να σταματήσουμε αυτές τις τροποποιήσεις, αλλά και να αποποιηθούμε της ευθύνης για τυχόν μεταγενέστερες ζημίες.

Από τη σημερινή σκοπιά, τροποποιήσεις στα PLAYMOBIL θέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο, όταν συμβαίνουν τα ακόλουθα:

 • Κάμψη των μερών του παιχνιδιού, με θέρμανσή τους από ηλεκτρικές συσκευές ή φλόγα.
 • Διακόσμηση με αιχμηρά μέρη, όπως κοφτερά μεταλλικά σύρματα
 • Χειρισμός των φιγούρων με σφυρί και καρφιά
 • Χρωματισμός των φιγούρων με χρώματα και βερνίκια που δεν είναι κατάλληλα για τα παιχνίδια

3D Εκτύπωση

Όσον αφορά τις μη εξουσιοδοτημένες 3D εκτυπώσεις ή 3D σχέδια εκτυπώσεων των φιγούρων PLAYMOBIL ή εξαρτημάτων που διατίθενται στο κοινό, ισχύουν οι ακόλουθες νομικές διατάξεις:
Είναι παράνομο να κατεβάζετε, να εκτυπώνετε και να χρησιμοποιείτε προστατευμένα από πνευματικά δικαιώματα 3D σχέδια από το διαδίκτυο (π.χ. από file-sharing sites), καθώς και να τα ανεβάζετε στην προσωπική σας σελίδα ή sites τρίτων, κάνοντας τα σχέδια, προσιτά στο κοινό.

Απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιούνται τα 3D εκτυπώσιμα προϊόντα και 3D σχέδια για εμπορικούς σκοπούς (όπως η διάθεσή τους προς αγορά ή μεταπώληση).

Η geobra θα κινηθεί νομικά εναντίον οποιασδήποτε παράβασης αναφέρεται παραπάνω.