2011

2011

Νέα PLAYMOBIL® Fi?ures με αποσυναρμολογημένες φιγούρες μέσα σε κλειστά σακουλάκια μπορούν να συναρμολογηθούν για πρώτη φορά από τα ίδια τα παιδιά.