1982

1982

Όλα τα PLAYMOBIL® έχουν πια περιστρεφόμενα χέρια στο χρώμα του δέρματος.