Ποιότητα, Ασφάλεια και Περιβάλλον

Εμείς, η εταιρεία geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, κατασκευάζουμε τα PLAYMOBIL και είμαστε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής παιχνιδιών στην Γερμανία. Με τα προϊόντα μας παίζουν παιδιά από ηλικίες 1½ έως 12 ετών περίπου. Τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Για το λόγο αυτό έχουμε μια ιδιαίτερη υποχρέωση να διαχειριστούμε υπεύθυνα τους απαιτούμενους πόρους για την διαδικασία παραγωγής τους και να λάβουμε υπόψη μας τον αντίκτυπο που έχει η συγκεκριμένη διαδικασία στο περιβάλλον. Βεβαίως, η υποχρέωση μας αυτή συμπεριλαμβάνει και την παραγωγή των γλαστρών LECHUZA που κατασκευάζει η εταιρεία μας.

Με την επιτυχημένη πιστοποίηση μας DIN EN ISO 14001:2009 έχουμε εισάγει ένα κοινό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τα προϊόντα PLAYMOBIL και Lechuza. Εστιάζοντας στην ευθύνη μας για την προστασία πόρων και την αποδοτική χρήση της ενέργειας συμπληρώσαμε στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ένα Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνο με το DIN EN ISO 50001.

Οι ακόλουθες αρχές λειτουργίας της περιβαλλοντικής και ενεργειακής μας πολιτικής, διαμορφώνουν την βάση για τις συνεχιζόμενες διαδικασίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής διαχείρισης:

  • Είναι δέσμευση μας και αποτελεί την ελάχιστη βάση για τα κριτήρια μας η ξεκάθαρη συμμόρφωση μας με τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις και περαιτέρω απαιτήσεις. Η πρόθεση μας είναι να τις υπερβαίνουμε όπου είναι δυνατόν.
  • Βελτιώνουμε συνεχώς τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της παραγωγής μας βασιζόμενοι σε στέρεους αντικειμενικούς σκοπούς ώστε να προστατεύονται οι φυσικοί μας πόροι και να αποφεύγεται η μόλυνση. Αυτό επίσης περιλαμβάνει μια μακρόχρονη μείωση της ενεργειακής μας κατανάλωσης και βελτίωση της ενεργειακής μας αποδοτικότητας.
  • Λαμβάνουμε υπόψη την ενεργειακή αποδοτικότητα στις διαδικασίες αγορών νέων εγκαταστάσεων, προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προορίζονται να βελτιώσουν την ενεργειακή μας απόδοση.
  • Εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους μας ώστε να συνειδητοποιούν με ποιο τρόπο η εργασία τους έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον και να χρησιμοποιούν την ενέργεια με υπευθυνότητα.
  • Εμπλέκουμε τους προμηθευτές και συνεργάτες μας στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας μας έτσι ώστε να μπορούν και εκείνοι να χρησιμοποιούν με μέτρο τους απαιτούμενους πόρους και να εκμεταλλεύονται δυνατότητες για εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση.

Τα διευθυντικά στελέχη και οι υπάλληλοι της εταιρείας μας δεσμεύονται σε αυτή την περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική. Η Διοίκηση και όλοι οι υπάλληλοι παίρνουν μέρος ενεργά στην εφαρμογή των αρχών του Συστήματος Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης και ακολουθούν τον στόχο μας για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής απόδοσης μας. Εργαζόμαστε όλοι μαζί για να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική, έτσι ώστε τα παιδιά μας να συνεχίζουν να μεγαλώνουν και να παίζουν σε ένα υγιές και βιώσιμο περιβάλλον.

Zirndorf, 01-10-2020

Steffen Höpfner
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

René Feser
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

Roger Balser
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

Wolfgang Höger
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

Thomas Weberbauer
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board