Richtlijnen van geobra met betrekking tot het aanpassen van PLAYMOBIL®-figuren en PLAYMOBIL®-accessoires

Algemene opmerkingen

Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG en fabrikant van PLAYMOBIL heeft richtlijnen vastgelegd met betrekking tot het aanpassen van PLAYMOBIL-figuren en PLAYMOBIL-accessoires om zo verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van de erfenis van Hans Beck (auteurs-, ontwerprechten en handelsmerk) en ten opzichte van de veiligheid van kinderen (productaansprakelijkheid).

Wij zullen elke aanpassing gerechtelijk vervolgen, indien deze openbaar wordt gemaakt, relevant is en wij het volgende vaststellen:

 • discriminerende inhoud
 • inhoud gebruikt voor politieke doeleinden
 • inhoud die niet geschikt is voor kinderen
 • extremistische inhoud van welke aard ook
 • agressieve inhoud respectievelijk inhoud die verwijst naar oorlog en geweld
 • inhoud en vormen die schade kunnen berokkenen aan kinderen

Geobra zal elke aanvraag voor producten vanwege mensen die eerder PLAYMOBIL-figuren hebben aangepast afwijzen/weigeren.

Personaliseren

Wat betreft het aanpassen van figuren of accessoires, maken wij hieronder inzake “personaliseren” een onderscheid tussen gebruik in privékring en gebruik in het openbaar.

Personaliseren in privékring wordt in het algemeen als aanvaardbaar beschouwd, zeker rekening houdend met de activiteiten van onze zeer gewaardeerde PLAYMOBIL-fans, op voorwaarde dat onze economische belangen hierbij niet worden geschaad. Zo mogen gepersonaliseerde PLAYMOBIL-figuren bijvoorbeeld niet worden verkocht.

Wat betreft het personaliseren in het openbaar, maken wij een onderscheid tussen een volwassen doelpubliek en een doelpubliek van kinderen.

 • Wij aanvaarden het gebruik van aangepaste PLAYMOBIL-figuren met de bedoeling een bepaalde inhoud over te brengen naar volwassenen. Hieronder valt ook laatavondtelevisieshows of satirische nieuwsshows. Wegens het late uitzenduur kunnen we ervan uitgaan dat deze activiteiten zich richten tot volwassenen en niet tot kinderen, mede gezien de reeds bestaande inhoud van deze laatavondshows.
 • Wat betreft het personaliseren van PLAYMOBIL-figuren en -accessoires met de bedoeling ze te tonen aan of beschikbaar te maken voor kinderen, dienen wij in te staan voor de veiligheid van kinderen in het algemeen, alsook onze productaansprakelijkheid op te nemen. Binnen de grenzen van een economisch redelijk budget houdt geobra Brandstätter zorgvuldig toezicht op de markt wat betreft onze producten en eventuele personalisering ervan. Als speelgoedfabrikant leven wij deze vereiste bijzonder minutieus na. Wanneer wij vaststellen dat bepaalde aangepaste en gemanipuleerde PLAYMOBIL-figuren en -onderdelen mogelijk gevaar opleveren voor kinderen, zijn wij wettelijk verplicht om dit een halt toe te roepen en ook alle verantwoordelijkheid voor gevolgschade van de hand te wijzen.

Vanuit het huidige perspectief houden de volgende aanpassingen van PLAYMOBIL-figuren gevaar in voor kinderen:

 • Plooien door verhitting met elektrische apparatuur of een onafgeschermde vlam
 • Decoratie met puntige onderdelen, zoals scherpe metalen draden
 • Bewerken van de figuren met een hamer en nagels
 • Schilderen van de figuren met verf of lak die ongeschikt is voor speelgoed

3D Printen

De volgende wettelijke voorschriften zijn van toepassing ten aanzien van publiekelijke, niet-geautoriseerde 3D afdrukken of 3D print sjablonen van PLAYMOBIL-figuren of onderdelen:

Het is illegaal om auteursrechtelijk beschermde 3D sjablonen te downloaden, af te drukken of te gebruiken (bijv. via file-sharing sites), alsook uploaden naar persoonlijke websites van derden, zodoende ze toegankelijk voor het publiek te maken.

Noch 3D drukwerk noch 3D sjablonen kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden (zoals ze beschikbaar stellen voor aan- of verkoop).

geobra zal juridische stappen ondernemen tegen elke hierboven vermelde inbreuk.