1982

1982

Dzięki rozwojowi techniki dłonie figurek mają kolor skóry i można nimi obracać.