2013

2013

De globala intäkterna för PLAYMOBIL slog rekord med 552 miljoner euro. Omsättningen för koncernen växte med 3,5 procent till 612 miljoner euro. Till företagsgruppen hör vid sidan av huvudproduktionsanläggningarna i Dietenhofen ytterligare en fabrik i Selb samt utlandstillverkning i Malta, Tjeckien och Spanien, tolv PLAYMOBIL-distributionsföretag liksom produktion och distribution av LECHUZA-planteringskrukor. Brandstätter-gruppen sysselsatte 2013 över 4 000 medarbetare globalt sett.