1982

1982

Med teknikens hjälp: Komponentformar gör det möjligt att tillverka hudfärgade
händer till PLAYMOBIL-figurerna och göra dem vridbara.