Kvalitet, säkerhet och miljö

Vi, geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, är tillverkare av PLAYMOBIL och därmed Tysklands största leksakstillverkare. Barn från 1,5 års ålder upp till cirka 12 års ålder leker med våra produkter. Barnen är vår framtid. Det gör att vi har ett särskilt ansvar för tillverkningsprocessen och att vi måste vara extra noga med att ta hänsyn till våra naturresurser och påverkan på miljön. Denna skyldighet omfattar naturligtvis även produktionen av LECHUZA-planteringskrukor.

Som en följd av att vi har infört ett gemensamt miljöledningssystem för varumärkena PLAYMOBIL och LECHUZA är vi certifierade enligt DIN EN ISO 14001:2009. Med tanke på vårt ansvar för en resurssnål tillverkning och ett effektivt nyttjande av energi, har vi kompletterat vårt miljöledningssystem med ett energiledningssystem enligt DIN EN ISO 50001.

Följande principer i vår miljö- och energipolicy utgör grunden för de kontinuerliga processerna i våra miljö- och energiledningssystem:

  • Alla rättsliga skyldigheter och därmed sammanhörande krav som vi har förbundit oss att följa, är att betrakta som minimikrav. Vi strävar alltid efter att överträffa kraven där det är möjligt.
  • Vi arbetar kontinuerligt mot konkreta mål för miljöpåverkan i vår produktion för att skydda våra naturresurser och undvika belastningar på miljön. Detsamma gäller även vårt långsiktiga arbete med att sänka energiförbrukningen och få en ökad energieffektivitet.
  • Hänsyn tas till energieffektiviteten vid köp av anläggningar, produkter och tjänster som kan ha inverkan på vår förmåga att nå våra energirelaterade resultat.
  • Vi utbildar och medvetandegör medarbetare/intern personal om miljöpåverkan och ansvarsfullt beteende i energirelaterade sammanhang vid driften på våra anläggningar.
  • Vårt miljöledningssystem omfattar även leverantörer och underleverantörer, och de uppmanas att i lika mån hushålla med resurserna och att utnyttja potentialen till besparingar och återvinning.

Såväl företagsledning som medarbetare är införstådda med denna miljö- och energipolicy. Företagsledningen och alla medarbetare intygar aktivt att de kommer att göra bruk av miljö- och energiledningssystemen, med en stadigt förbättrad miljöeffektivitet samt energieffektivitet som mål. Tillsammans har vi bestämt oss för att alla barn också i framtiden ska få växa upp och leka i en frisk och hälsosam värld.

Zirndorf, 01-10-2020

Steffen Höpfner
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

René Feser
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

Roger Balser
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

Wolfgang Höger
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

Thomas Weberbauer
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board