Retningslinjer til ændring af PLAYMOBIL-figurer og -dele

Generelle bemærkninger

Efterfølgende definerer vi vores opfattelse med hensyn til ændringer af figurer i forhold til en ansvarlig håndtering af arven efter Hans Beck (ophavsret, beskyttelse af mærket og design) og i forhold til børns sikkerhed (produktansvar):

Vi vil sætte ind over for efterfølgende ændringer under forudsætning af, at disse bliver tilgængelige for offentligheden, at vi får kendskab af dem og at de kan siges at have en relevant betydning:

  • Diskriminerende indhold
  • Indhold til politisk meningsytring
  • Indhold, som er uegnet for børn
  • Ekstremistisk indhold
  • Krigerisk og aggressivt indhold
  • Indhold og modeller, som bringer børn i fare

geobra Brandstätter afviser kategorisk alle materielle krav fra designere af ændrede PLAYMOBIL-figurer.

Customizing

Vi skelner i forbindelse med ændringer (i det efterfølgende også kaldet customizing mellembrug i det private og i det offentlige rum.

Vi favner bredt hvad angår det private rum og inkluderer dermed aktiviteterne af vores meget værdsatte PLAYMOBIL-fans, mestendels voksne med betydelige samlinger. I den forbindelse er vi meget tolerante - forudsat, at der forsat værnes om vores virksomheds økonomiske interesser. Ændrede PLAYMOBIL-figurer må for eksempel ikke sælges.

I forbindelse medcustomizing i det offentlig rum skelner vi mellem målgrupperne voksne og børn.

Brug af ændrede PLAYMOBIL-figurer, som bruges til at formidle indholdtil voksnetolereres af os. Også brugen i kendte tv-formater (fx late night shows eller satireprogrammer), fordi vi på grund af den sene sendetid kan gå ud fra, at disse aktiviteter ikke længere har børn som primær målgruppe. Det er der også belæg for i den tyske medielovgivning, som fastlægger, at indhold, som er uegnet for børn, først må sendes efter kl. 20:00.

I forbindelse medcustomizing af PLAYMOBIL-figurer og -dele med målsætningen om at vise disse til børnhhv. gøre dem tilgængelige for børn, handler det for det første om at sikre børns sikkerhed, og for det andet om at leve op den lovformelige forpligtelse i loven om produktansvar. geobra Brandstätter har i den forbindelse en forpligtelse til at overvåge produktet i den henseende, at vi skal observere markedet på en økonomisk forsvarlig måde. Denne forpligtelse efterkommer vi som producent af legetøj selvfølgelig samvittighedsfuldt. Hvis vi i den sammenhæng opdager, at der i forbindelse med ændringer af PLAYMOBIL-figurer og -dele kunne udgå en fare for børn, er viretligt forpligtet til at stoppe sådanne ændringer, fordi vi ellers kan gøres ansvarlige for følgeskaderne.

En fare for børn opstår efter nutidens opfattelse, når figurerne fx er blevet ændret på følgende måde:

  • Bøjning ved opvarmning med elektriske apparater eller åben ild
  • Udsmykning med spidse dele som fx metaltråd
  • Manipulation af figurerne med hammer og søm
  • Lakering af figurerne med ikke-testede lakker og farver

3D-print

Hvad angår 3D-printskabeloner for PLAYMOBIL-figurer eller -dele, som er produceret lovstridigt eller gjort offentligt tilgængeligt, gælder følgende lovforskrift:

Download og udskrivning hhv. anvendelse af ophavsretsligt beskyttede 3D-skabeloner fra internettet (fx byttemarkeder) er lige så ulovligt som et upload af sådanne skabeloner til et personligt eller eksternt website (gøren offentligt tilgængeligt) Anvendelsen af 3D-printprodukter eller kun 3D-skabelonen til erhvervsmæssige formål (fx stillen til disposition til salg) er principielt ikke tilladt.

Hvis geobra Brandstätter får kendskab heraf, vil sætte ind over for de nævnte lovbrud.