Quality, Safety and the Environment

Wij, het bedrijf geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, producent van PLAYMOBIL, zijn de grootste speelgoedproducent van Duitsland. Kinderen van 1 ½ jaar tot ongeveer 12 jaar spelen met onze producten. Kinderen zijn onze toekomst. Daarom hebben wij de bijzondere verplichting om verantwoord om te gaan met de natuurlijke grondstoffen die nodig zijn voor onze productieprocessen en om onze impact op het milieu in acht te nemen. Natuurlijk geldt deze verplichting ook voor de productie van onze LECHUZA-plantenbakken. 

Met de succesvolle certificering onder DIN EN ISO 14001:2009 hebben we een gezamenlijk milieumanagementsysteem geïntroduceerd voor zowel het merk Playmobil als Lechuza. Het gevoerde mileubeleid is ondertussen aangevuld met een energiebeleid onder DIN EN ISO 50001 om zo onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het gebruik van natuurlijke grondstoffen en effeciënt gebruik van energie verder te handhaven.

De principes van ons milieu- en energiebeleid vormen de basis voor alle lopende milieu- en energiemanagementprocessen en bevatten volgende doelstellingen:

  • Als vanzelfsprekend te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en wettelijke kaders die van toepassing zijn en waar mogelijk, deze te overtreffen.
  • De milieu-impact van onze productie continue te verbeteren op basis van concrete doelstellingen met de bedoeling onze natuurlijke grondstoffen te beschermen en vervuiling te vermijden. Dit omvat ook een vermindering van het energieverbruik en verbetering van de energie-efficiëntie op lange termijn.
  • Tijdens de inkoopprocessen van nieuwe faciliteiten, producten en diensten nemen we de energie-efficiëntie in acht zodoende onze energie-gerelateerde prestaties te verbeteren.
  • Al onze werknemers te trainen om bewust om te gaan met energie en hen ervan bewust te maken hoe hun werk impact heeft op het milieu.
  • Onze leveranciers en onderaannemers mee in ons milieumanagementsysteem te betrekken zodat ook zij spaarzaam omspringen met de benodigde grondstoffen en hen mee te laten profiteren van het potentieel van opslag- en recyclagetechnieken.

Het management en de werknemers van het bedrijf verbinden zich tot dit milieu- en energiebeleid. Wij nemen actief deel in het toepassen hiervan waarvan het doel is om continue de milieuprestaties en energie-efficiëntie te optimaliseren. Tezamen werken we aan deze implementatie zodat alle kinderen kunnen blijven opgroeien in een gezond en leefbaar milieu.

Zirndorf, 01-08-2020

Steffen Höpfner
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

René Feser
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

Roger Balser
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

Wolfgang Höger
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

Thomas Weberbauer
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board