Wytyczne dotyczące modyfikacji figurek i części Playmobil.

Ogólne uwagi

Niniejszym przedstawiamy naszą definicję dotyczącą przeobrażeń figurek w pełnym rozumieniu odpowiedzialności dziedzictwa Hansa Becka (ochrona praw autorskich, marki i projektu) oraz w rozumieniu bezpieczeństwa dzieci (odpowiedzialność za produkt):

Upublicznianie zmodyfikowanych figurek o niżej wymienionej treści, będzie wiązało się z konsekwencjami prawnymi:

  • treści dyskryminujące
  • treści o tematyce politycznej
  • treści nie związane z dziećmi
  • treści ekstremistyczne
  • treści o agresywnej lub wojennej tematyce
  • treści i formy, które zagrażają dzieciom

geobra Brandstätter odrzuca wszelkie roszczenia materialne związane z figurkami PLAYMOBIL, które poddane zostały ingerencji.

Customizing

Wykorzystywanie wizerunku przeobrażonych figurek (dalej zwane Customizing) dzielimy na dwie strefy - prywatną oraz publiczną.

Działalność Customizing w strefie prywatnej jest przez nas szeroko interpretowana i obejmuje działania naszych bardzo cenionych fanów Playmobil, zwłaszcza dorosłych kolekcjonerów.
Tutaj jesteśmy bardzo tolerancyjni – przy założeniu, że interesy firmy zostają nienaruszone, co oznacza, że zmodyfikowanych figurek Playmobil nie wolno sprzedawać.

Customizing w sferze publicznej dzielimy na te dla dorosłych oraz dla dzieci. Tolerowane jest przez nas używanie zmodyfikowanych figurek PLAYMOBIL, na podstawie których przedstawiane są treści dla dorosłych. Wychodzimy z założenia, że treści te nie są skierowane bezpośrednio do dzieci, zatem dozwolone jest używanie ich np. w znanych programach telewizyjnych (n.p. Late-Night-Shows lub w programach satyrycznych), ze względu na późny czas transmisji.
Powyższe reguluje niemieckie prawo, według którego treści dla dorosłych mogą być transmitowane w mediach dopiero od godziny 20:00.

Wytyczne Customizing w strefie dziecięcej przy założeniu, że figurki i części Playmobil służą do zabawy, mówią o zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci oraz obowiązku ponoszenia odpowiedzialności za produkt.
geobra Brandstätter ma obowiązek monitorowanie produktu na rynku handlowym.
Obowiązek ten jest przez nas, jako producenta zabawek w pełni wypełniany.

Jeżeli stwierdzimy, biorąc pod uwagę modyfikację produktu, że figurki PLAYMOBIL lub ich części mogą stanowić zagrożenie dla dzieci, zobowiązani jesteśmy zapobiec takim zmianom oraz wszcząć postępowania prawne.

Niewłaściwe użytkowanie figurek lub ich części może stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci.

Do niewłaściwego użytkowania należy:

  • zginanie i podgrzewanie urządzeniami elektryczymi lub ogniem
  • dekorowanie ostrymi częściami, na przykład drutem
  • używanie do figurek młotka oraz gwoździ
  • lakierowanie figurek nietestowanymi farbami lub lakierem

3D-Drukowanie

W odniesieniu do nielegalnie wytwarzanych lub udostępnianych matryc drukarskich 3D figurek PLAYMOBIL lub ich części, stosuje się następujące zasady:

Nielegalne jest pobieranie z internetu i drukowanie oraz wykorzystywanie szablonów 3D, które są chronione prawem autorskim, jak i przesyłanie tego szablonu osobom trzecim ze swojej strony internetowej lub przesyłanie ich na stronę publiczną.

Niedozwolone jest również używanie w celach komercyjnych produktów, powstałych na drodze wydruków z szablonów 3D.