1908

1908

övertog hans son Georg Brandstätter verksamheten. Han ändrade företagets namn till geobra Brandstätter.