Kvalitet, sikkerhed og miljø

Vi, geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, er som producent af PLAYMOBIL Tysklands største legetøjsproducent. Børn fra 1½ til ca. 12 år leger med vores produkter. Børn er vores fremtid. Det forpligter os i særlig grad til en ansvarlig håndtering af de ressourcer, som er nødvendige for produktionsprocessen, og miljøpåvirkningerne. Denne forpligtelse omfatter selvfølgelig også vores produktion af LECHUZA-plantebeholdere.

Med den succesfulde certificering i henhold til DIN EN ISO 14001:2009 har vi indført et fælles miljøstyringsstyringssystem for mærkerne PLAYMOBIL og LECHUZA. Med vores ansvar for en nænsom omgang med ressourcer og effektiv udnyttelse af energi har vi suppleret vores miljøstyringssystem med et energistyringssystem i henhold til DIN EN ISO 50001.

De følgende principper for vores miljø- og energipolitik er grundlaget for miljø- og energistyringssystemets fortløbende proces:

  • Den selvfølgelige overholdelse af de retslige forpligtelser og yderligere krav, som vi har forpligtet os til, er vores minimumsstandard. Vi stræber, så vidt muligt, mod at overgå disse forpligtelser og krav.
  • Den kontinuerlige forbedring i forhold til konkrete mål af de miljøpåvirkninger, som vores produktion har, tjener til beskyttelse af naturlige ressourcer og undgåelse af miljøbelastning. Dette tager også hensyn til den langfristede reduktion af vores energiforbrug og øgningen af vores energieffektivitet.
  • Vi tager hensyn til energieffektiviteten under anskaffelsesprocessen af nye anlæg, produkter og serviceydelser, som er beregnet til forbedring af den energirelaterede ydelse.
  • Vi uddanner og sensibiliserer vores medarbejdere ift. miljøpåvirkninger og ansvarsbevidst omgang med energi i forhold til deres arbejde.
  • Vi inkluderer vores leverandører og underleverandører i vores miljøstyringskoncept, så de også håndterer de fornødne ressourcer med omtanke og udnytter potentialet til besparelse og genbrug.

Vor koncerns ledelse og medarbejdere går ind for denne miljø- og energipolitik. Ledelsen og alle medarbejdere forpligter sig til aktivt at anvende miljø- og energistyringssystemets retningslinjer med målet om en kontinuerlig forbedring af den miljømæssige performance, herunder energieffektiviteten. Vi går i fællesskab ind for, at børn også i fremtiden vokser op og kan lege i et sundt miljø, som det er værd at leve.

1st of October 2020

Steffen Höpfner
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

René Feser
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

Roger Balser
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

Wolfgang Höger
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

Thomas Weberbauer
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board