1980

1980

Αρχές δεκαετίας ΄80 Για να ανταποκριθεί η εταιρία στην παγκόσμια ζήτηση, δημιουργεί νέα τμήματα πωλήσεων στην Γαλλία, στις χώρες της Μπενελούξ (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο), στην Αγγλία, στην Ιταλία, στον Καναδάς και στις Η.Π.Α.