Polityka środowiskowa i energetyczna

My, geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, jako producent marki PLAYMOBIL jesteśmy największym producentem zabawek w Niemczech. Naszymi zabawkami bawią się dzieci od 1½ do ok. 12 roku życia. Dzieci to nasza przyszłość. Z tego powodu czujemy się zobowiązani do odpowiedzialnego zarządzania środkami wykorzystywanymi w procesie produkcji i naszym wpływem na środowisko. To zobowiązanie dotyczy również naszej produkcji donic LECHUZA.

Wraz z uzyskaniem certyfikacji DIN EN ISO 14001:2009 wprowadziliśmy wspólny dla marek Playmobil i Lechuza system zarządzania środowiskiem. Nasz system zarządzania środowiskiem uzupełniliśmy o system zarządzania energią według DIN EN ISO 5000, gdyż czujemy się odpowiedzialni za ochronę źródeł energii oraz ich efektywne wykorzystanie. Poniższe założenia naszej polityki środowiskowej tworzą podstawy aktywnego systemu zarządzania środowiskiem i energią:

 

  • Zachowanie prawnych zobowiązań i wymogów, którym się zobowiązaliśmy, to nasz standard. Celujemy w ich przekroczenie, jeśli tylko jest to możliwe.
  • Stałe, ukierunkowane na konkretne wyniki, polepszanie oddziaływania naszej działalności produkcyjnej na środowisko służy ochronie naturalnych źródeł energii i zapobiega zbytniemu obciążeniu środowiska. Uwzględniamy tu również długotrwałe zredukowanie zużycia energii i zwiększenie efektywności jej zużycia.
  • Uwzględniamy efektywność zużycia energii w procesie produkcji, w budowe nowych zakładów czy w naszych usługach, które nastawione są na polepszenie osiągnięć w sektorze energetycznym.
  • Szkolimy i wyczulamy naszych współpracowników odnośnie wpływu i odpowiedzialnego podejścia do wykorzystania energii w ich działalności zawodowej.
  • Angażujemy naszych dostawców i spółki-córki w nasz koncept zarządzania środowiskiem, aby i oni oszczędnie obchodzili się z zasobami energetycznymi i wykorzystywali potencjały tkwiące w oszczędzaniu i ponownym zużywaniu energii.

Zarząd jak i pracownicy naszego przedsiębiorstwa popierają przedstawioną powyżej politykę środowiskową i energetyczną. Zarząd firmy i wszyscy pracownicy zobowiązali się aktywnie stosować do założeń systemu zarządzania środowiskiem i energią, mając na celu stałą poprawę osiągnięć środowiskowych włącznie z efektywnością energetyczną. Wspólnie przykładamy się do tego, aby nasze dzieci mogły wzrastać i bawić się w zdrowym i wartościowym środowisku.

Zirndorf, 01-10-2020

Steffen Höpfner
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

René Feser
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

Roger Balser
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

Wolfgang Höger
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

Thomas Weberbauer
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board