Environmental and Energy Policy

Noi, compania Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, fabricăm PLAYMOBIL şi suntem cel mai mare producător de jucării din Germania. Copiii de la vârsta de 1 an şi ½ până la aprox. 12 ani se joacă cu produsele noastre. Copiii sunt viitorul nostru. Din acest motiv, avem obligaţia deosebită de a administra în mod responsabil resursele necesare pentru procesele noastre de producţie şi de a lua în considerare impactului nostru asupra mediului. Desigur, această obligaţie include şi producţia noastră de ghivece LECHUZA.

Odată cu certificarea cu succes conform DIN EN ISO 14001:2009, am introdus un sistem de management de mediu comun pentru mărcile noastre PLAYMOBIL şi LECHUZA . Cu accent pe responsabilităţile noastre cu privire la conservarea de resurse şi utilizarea eficientă a energiei, am suplimentat sistemul nostru de management de mediu cu un sistem de management energetic conform DIN EN ISO 50001. 

Următoarele principii ale politicii noastre energetice şi de mediu constituie fundamentul pentru procesele în curs ale sistemului de management energetic și de mediu:

  • Este angajamentul nostru si standardul minim pentru a respecta din oficiu obligatiile legale si alte cerinte. Acolo unde este posibil, obiectivul nostru este acela de a le depasi.
  • Îmbunatatirea continua a impactului productiei noastre asupra mediului, pe baza obiectivelor concrete cu scopul de a ne proteja resursele naturale si pentru a evita poluarea. Aceasta include, de asemenea, o reducere pe termen lung a consumului de energie ?i îmbunata?irea eficien?ei energetice.
  • Luam în considerare eficienta energetica în procesele noastre de achizitie de noi locatii, produse si servicii, care sunt destinate îmbunatatirii performantelor legate de energie.
  • Ne instruim angajatii pentru a-i constientiza cu privire la impactul muncii lor asupra mediului si de a utiliza energia în mod responsabil.
  • Ne implicam furnizorii si subcontractantii în sistemul nostru de management de mediu, astfel încât acestia sa poata conserva, de asemenea, resursele necesare ?i sa profite de poten?ialul de conservare ?i de reutilizare.

Managerii şi angajaţii companiei noastre sunt dedicaţi acestei politici energetice și de mediu. Managementul şi toţi angajaţii participă în mod activ la aplicarea principiilor sistemului nostru de management energetic şi de mediu şi la urmărirea obiectivului nostru de a îmbunătăţi continuu performanţele de mediu şi de eficienţă energetică. Colaborăm pentru a implementa acest sistem, astfel încât copii pot continua să crească şi să se joace într-un mediu sănătos și locuibil.

Zirndorf, 01-10-2020

Steffen Höpfner
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

René Feser
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

Roger Balser
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

Wolfgang Höger
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board

Thomas Weberbauer
geobra Brandstätter
Stiftung & Co. KG
Executive Board