1952

1952

Όταν ο Horst Brandstätter παίρνει μέρος στην εταιρεία, μία νέα εποχή αρχίζει. Ο νέος και δυναμικός ιδιοκτήτης χρησιμοποιεί κυρίως πλαστικό, αλλάζει τις παραγωγικές διαδικασίες και την ποιότητα του προϊόντος, κάνει προσπάθειες για αύξηση πωλήσεων και αναζητά νέες αγορές.