1970

1970

Η κρίση του πετρελαίου επηρεάζει την εταιρία, αφού η τιμή της πρώτης ύλης του πλαστικού αυξήθηκε δραματικά. Αυτή η εξέλιξη και η πίεση των τιμών βύθισε την οικογενειακή εταιρεία στα «κόκκινα νούμερα», αφού η μέχρι τώρα οικονομική της πολιτική ήταν συνετή. Ο Horst Brandstätter συνειδητοποιεί την κατάσταση και καταλαβαίνει πως είναι η κατάλληλη στιγμή για μία απόλυτα καινούργια ιδέα παιχνιδιού. Ο Hans Beck, ο δ/ντής του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, επεξεργαζόταν τις μικρές, κινούμενες φιγούρες και διάφορα εξαρτήματά τους.