1976

1976

Η θυγατρική της Μάλτας αναλαμβάνει την παραγωγή όλων των φιγούρων PLAYMOBIL®, τα οποία αποτελούνται από επτά εξαρτήματα και συναρμολογούνται χειροκίνητα. Σήμερα τα περισσότερα από αυτά κατασκευάζονται μηχανικά και η PLAYMOBIL® Μάλτας έχει ετήσια παραγωγή 100 εκατομμυρίων φιγούρων.