2012

2012

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ο Horst Brandstätter συνεχώς επενδύει σε νέες εγκαταστάσεις παραγωγής. Το 2012 μια νέα αποθήκη υψηλών προδιαγραφών τίθεται σε λειτουργία στο Dietenhofen της Γερμανίας με τη συνολική επένδυση να ανέρχεται στα 25.000.000€.