Enkel PLAYMOBIL mun-näsmask

PLAYMOBIL face mask

Från erbjudandet till de anställda till produktinnovation - Näs- och munmasken från Playmobil 

Coronapandemin håller världen i spänning sedan månader. Risken för infektion är hög - viruset stannar inte upp vid en fabriksgrind. Redan i slutet av mars hade ett team från PLAYMOBIL frågat sig vad företaget med sin plastexpertis kunde göra för att minska risken för infektion för sina anställda. Eftersom det har varit brist på masker under en längre tid föddes idén att själv producera en sådan artikel.

Sagt och gjort. På bara tio dagar utvecklades den återanvändbara Näs- och munmasken - och överfördes från en prototyp till produktion. Sedan dess har näs- och munmasken blivit en omistlig del av företaget och en integrerad del av de många hygien- och säkerhetsåtgärder som PLAYMOBIL gör möjliga på arbetsplatsen. Den återanvändbara näsmundmasken för vuxna visar sig därvid vara mycket effektiv.

Det dröjde inte länge innan de första förfrågningarna om näs- och munmasken kom. Behovet världen över är stort. Politiker fortsätter att diskutera hur långt ett allmänt krav att bära mask måste drivas för att bromsa virusets spridning. Mot denna bakgrund beslutade PLAYMOBIL att gå in i serieproduktion med den återanvändbara näs- och munmasken och att även sälja den till alla intresserade människor.
 
På rekordtid skapades ytterligare formsprutningsverktyg för den invecklade formkonstruktionen för denna artikel. PLAYMOBIL har fått många förfrågningar och beställningar sedan denna produktinnovation först bekantgjordes. Vi har en enorm efterfrågan tillsammans med många önskemål - bland annat om fler storlekar, färger och modeller. Du hittar det aktuella utbudet i vår webbshop. För att tillfredsställa de många förfrågningarna utvidgas produktionskapaciteten för närvarande kontinuerligt. Vi är glada över att på detta sätt kunna bidra till att befolkningen blir försörjd och vi arbetar för högtryck för att snabbt kunna fullfölja de många beställningarna.
 

Enkel PLAYMOBIL mun-näsmask: Den enkla mun-näsmask utvecklad av geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG minskar risken för att andra människor smittas av en droppinfektion.

Bäraren sätter in ett nytt filterelement i masken före varje användning. Olika absorberande material kan användas som filter - till exempel en vanlig näsduk. Masken får inte användas utan filter.

Av hygieniska skäl får en mask endast användas när den rengörs och endast används av en person. När du sätter på masken, se till att näsan och munnen är helt täckta. Det är fixerat med ett gummiband så att det inte kan glida ens med snabba rörelser (se bild). Alla hygienregler, till exempel ett säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter från andra människor, måste också beaktas när du bär munskyddet.

Rengöring: Masken ska rengöras noggrant efter 10 timmar med varmt vatten och tvättmedel. Filterelementet måste tas bort innan rengöring. Kom ihåg att alltid använda ett nytt filterelement.

Rättsligt meddelande: Masken erbjuder inte självskydd för bäraren och uppfyller inte bestämmelserna som medicinsk utrustning eller arbetssäkerhetsföreskrifterna för personlig skyddsutrustning.

Ingen medicinsk utrustning och ingen personlig skyddsutrustning.

Anleitung

Nase Mund Maske

Frågor&Svar – Näs- och munmask från PLAYMOBIL

1. Av vilket material är näs- och munmasken från Playmobil tillverkad?
Den är tillverkad av högkvalitativ och särskilt slitstark plast, framför allt TPE (termoplastisk elastomer).

2. Var tillverkas näs- och munmasken från Playmobil?
Det tillverkas i Dietenhofen i Tyskland. Masken är en kvalitetsprodukt tillverkad i Europa.

3. Var kan jag få tag i näs-och munmasken?
Efter det att alla anställda* hos geobra Brandstätter Foundation & Co. KG har blivit utrustade, kan masken nu beställas internationellt via Playmobil webbshop. Efterfrågan är stor.

4. Vilka skyddsklasser uppfyller maskerna?
Masken är inte en medicinsk produkt och ingen personlig skyddsutrustning i enlighet med den europeiska PPE-förordningen. Att bära näs- och munmask minskar risken för att smitta andra människor genom en droppinfektion. I detta syfte sätter bäraren in ett nytt filterelement i masken före varje användning. Olika absorberande material som vanliga näsdukar kan användas som filter.

5. Vad ska man beakta när man bär maskerna och vid rengöringen?
När masken bärs måste man alltid iaktta alla hygienregler som minskar infektionsrisken, till exempel att hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1,5 m från andra människor, att tvätta händerna regelbundet och noggrant och att hosta och nysa i armvecket. Masken måste rengöras noggrant med varmt vatten och diskmedel senast efter 10 timmars användning. Masken är återanvändbar och därmed både en resursbesparande och hållbar produkt. Filtret (t.ex. näsduken) måste naturligtvis kastas efter användningen.
Se till att näsan och munnen är helt täckta när du sätter på masken. Mindre luftspalter i kindområdet stör inte och förser bäraren med mer andningsluft. Risken för att infektera andra genom droppinfektion minskas avsevärt av filterelementet i munstycket. Med det medföljande gummibandet kan masken anpassas till respektive ansiktsform. Det fixerade gummibandet förhindrar att den glider vid snabba rörelser. Man bör förvara masken torrt och inte i en sluten behållare.

6. Vilka är fördelarna med masken?
Jämfört med engångsmasker och modeller tillverkade av tyg är fördelen med näs- och munmasken att den kan återanvändas och därför sparar resurser. Genom att använda ett filter i ett speciellt munstycke kan masken från PLAYMOBIL användas praktiskt taget när som helst - utan lång torkningstid. Det är en hållbar produkt som knappast förslits. Medan masker av tyg måste tvättas regelbundet, kan näs- och mun masken från PLAYMOBIL enkelt rengöras med varmt vatten och tvål. Beroende på material kan tygmasker också bli genomfuktade i munområdet efter 3-4 timmar. Användningen av desinfektionsmedel anses också vara kritiskt när det gäller tygmasker eftersom det kan påverka funktionaliteten - det här problemet består inte med plast.

7. För vem är masken lämplig?
Masken är i princip lämplig för alla, men den utvalda modellen ska passa till huvudstorleken. Näs- och munmasken från Playmobil utvecklades ursprungligen för alla anställda och producerades därför för vuxna i storlek L (färg turkos). Denna modell kan vara för stor för vissa huvudformer. Playmobil erbjuder därför andra storlekar. På grund av den stora efterfrågan är masken nu även tillgänglig i storlek S i färgen orange. Denna modell passar till små huvuden. Tre andra färger för storlek S är planerade. Andra motiv erbjuds också för överdelen. Dessutom kommer PLAYMOBIL näs- och munmask att finnas i storlek M i färgen ljusgrå”.

8. Är antalet masker som kan köpas i webbshoppen begränsat?
Ordergränsen för privatpersoner är nio näs- och munmasker per person.  Ett individuellt avtal ingås för företagskunder.