2012

2012

Under de gångna årtiondena hade företagsägaren Horst Brandstätter kontinuerligt investerat i de egna produktionsanläggningarna. 2012 kunde ett nytt höglager och en ny formsprutanläggning som kostat 25 miljoner euro tas i bruk på fabriken i Dietenhofen.